Onderzoeken en rapporten

Op deze pagina vindt u relevante onderzoeken en rapporten. Dit omvat onderzoeken en rapporten die betrekking hebben op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, de provincie Gelderland, onze speerpunten Food – Health – Energy, en onze partners. Daarnaast vindt u hier rapporten gepubliceerd door The Economic Board.

Manifest coalitievorming gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Investeringsagenda 2018-2019

Verslag werkconferentie GEA

Energievisie Food Valley

Stedelijke regio's als motoren van economische groei

2018 in zicht (Sra Biz)

Einderverslag Gelderland Valoriseert

Econometer Provincie Gelderland - kwartaal 2 2017

Analyse regeerakkoord kabinet Rutte III (platform31)

Advancing a new wave of urban competitiveness

Monitor 1e halfjaar 2017 The Economic Board

Advancing a new wave of urban competitiveness

GO VOORT Actieagenda Slimme mobiliteit

Geopolitieke relevantie Nieuwe Zijderoute

Brede welvaartsindicator Nederland (Rabobank en UU)

Eindrapport culturele samenwerking Arnhem-Nijmegen

Nationale Energieverkenning 2017

Regeerakkoord 2017-2021

Economische Barometer Q2 2017

Feiten en cijfers arbeidsmarkt onderwijs

Intersectorale arbeidsmarktmonitor 2017 (wzw)

Rapport monitoring Gelderland

Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap

Pas de deux ruimtelijk samenspel van cultuur en economie