Onderzoeken en rapporten

Op deze pagina vindt u relevante onderzoeken en rapporten. Dit omvat onderzoeken en rapporten die betrekking hebben op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, de provincie Gelderland, onze speerpunten Food – Health – Energy, en onze partners. Daarnaast vindt u hier rapporten gepubliceerd door The Economic Board.

Rapporten 2018-2017

Manifest coalitievorming gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Investeringsagenda 2018-2019

Verslag werkconferentie GEA

Innovatiebaromer 2018 - Gemeente Nijmegen

Innovatiebarometer 2018 - Gemeente Nijmegen

Hotspot Energy - Gemeente Arnhem

De organisatie en effectiviteit van regionale samenwerking

Model to finance large scale industrial project in energy efficiency - RVO

Coalitieakkoord Nijmegen 2018 - 2022

Gemeenten van de toekomst - GEA

Internationaliseringsmonitor 2018 - CBS

Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland - INFRAM / Provincie Gelderland

Goed op weg met truckspotting - regio Arnhem Nijmegen

Coalitieakkoord 2018-2022 - Gemeente Arnhem

Voorstel Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen

Energievisie Food Valley

Stedelijke regio's als motoren van economische groei

2018 in zicht (Sra Biz)

Einderverslag Gelderland Valoriseert

Econometer Provincie Gelderland - kwartaal 2 2017

Analyse regeerakkoord kabinet Rutte III (platform31)

Advancing a new wave of urban competitiveness

Monitor 1e halfjaar 2017 The Economic Board

Healthy Lifestyle Innovatieagenda

GO VOORT Actieagenda Slimme mobiliteit

Geopolitieke relevantie Nieuwe Zijderoute

Brede welvaartsindicator Nederland (Rabobank en UU)

Eindrapport culturele samenwerking Arnhem-Nijmegen

Nationale Energieverkenning 2017

Regeerakkoord 2017-2021

Economische Barometer Q2 2017

Feiten en cijfers arbeidsmarkt onderwijs

Intersectorale arbeidsmarktmonitor 2017 (wzw)

Rapport monitoring Gelderland

Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap

Pas de deux ruimtelijk samenspel van cultuur en economie

Rapport status Crowdfunding in Rijk van Nijmegen

Verkenning 2030 Gemeente Ede

Econometer provincie Gelderland - Q1 2017

Rapport regionaal economische groei in Nederland

Rapport Starten en doorgroeien resultaten 2016 - Oost NL

Infographic samenvatting resultaten 2016 - Oost NL

Evaluatie eerste jaar regionale samenwerking Go Regio Arnhem - Nijmegen (HAN)

BOOST actierapport 2016 - Smart Industry

Rapport Arnhem Connect

Vitaliteitsbenchmark centrumgebieden 2017

Rapport Laat stad en regio bruisen

Dynamische jaaragenda 2017 & beyond

Adviesrapport Team Nederland: Samen sterker in de wereld

Eindrapportage Kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair

Rapport Versterking stad op de kaart - gemeente Arnhem

Advies regionaal samenwerken leren van praktijken - SER

Publieksversie City Deal Gelrestad Food Health Energy

Getekende City Deal Gelrestad Food Health Energy

City Deal Gelrestad Food Health Energy

Bestuursakkoord Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem - Nijmegen

Econometer 2016 q4 - provincie Gelderland

Rapporten 2016 - 2015

Bewerbung Euregionale Niederrheinlande 2022

Rapport Nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regios - skbn

Werkdocument Kracht van Oost-Nederland - provincies Gelderland en Overijssel

Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid -Gelderland

Innovatieprofiel landsdeel Oost-Nederland

Techniekpact Smart and Sustainable

Bidboek New Energy Made in Arnhem

Startupdelta 2.0

Van idee naar bv - Resultaten 2014 en 2015 - Gelderland valoriseert

Eindrapport Sterk bestuur in Gelderland - provincie Gelderland en VNG Gelderland

Beleidskader economie - provincie Gelderland

Innovatiebarometer 2016 - gemeente Nijmegen

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers - provincie Gelderland

Rapport Knowledge triangles in the Netherlands - TU Eindhoven

Masterthesis Ecosystem shared research facilities Nijmegen area - Guido Meijer

Rapport Rijk van Nijmegen 2025 - Rabobank en gemeenten Rijk van Nijmegen

Analyse economische groei Arnhem - Nijmegen 1996-2015 - provincie Gelderland

Masterthesis Zachte succesfactoren triplehelix-samenwerking - Jolijn van de Steeg

Masterthesis Nijmegen Talentstad - Britta Driessen

Rapport Een versterkte regio Arnhem - Nijmegen over ecosystemen - Kplusv

Bankieren voor Rijk van Nijmegen - Rabobank

Uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord

Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015 - Bureau Brussel

Rapport Circulaire economie regio Arnhem-Nijmegen - TNO

Economische barometer, q4 2016 - Radboud Universiteit, VNO-NCW en The Economic Board

Energierapport transitie naar duurzaam - Ministerie EZ

Vastgestelde economische koers - gemeente Arnhem

Provinciale economische verkenning 2016-2020 - provincie Gelderland

Nationale wetenschapsagenda

Definitieve uitnodigingsagenda MIRT 2015

Publieksversie rapport agenda stad - SER

BVNL Gelderland ondernemersklimaat - Ministerie IENM

Notitie triplehelix-samenwerking

Programma New Energy Made in Arnhem 2015 - 2020

BOOST actierapport 2015 Smart Industry - Oost NL

BOOST actieagenda smart industry Oost-Nederland

Integrale MIRT - Stedelijk netwerk Arnhem - Nijmegen

Gelders Energieakkoord

Rapport Cluster Governance - Platform31