Rapporten 2016 - 2015

Bewerbung Euregionale Niederrheinlande 2022

Rapport Nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regios - skbn

Werkdocument Kracht van Oost-Nederland - provincies Gelderland en Overijssel

Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid -Gelderland

Innovatieprofiel landsdeel Oost-Nederland

Techniekpact Smart and Sustainable

Bidboek New Energy Made in Arnhem

Startupdelta 2.0

Van idee naar bv - Resultaten 2014 en 2015 - Gelderland valoriseert

Eindrapport Sterk bestuur in Gelderland - provincie Gelderland en VNG Gelderland

Beleidskader economie - provincie Gelderland

Innovatiebarometer 2016 - gemeente Nijmegen

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers - provincie Gelderland

Rapport Knowledge triangles in the Netherlands - TU Eindhoven

Masterthesis Ecosystem shared research facilities Nijmegen area - Guido Meijer

Rapport Rijk van Nijmegen 2025 - Rabobank en gemeenten Rijk van Nijmegen

Analyse economische groei Arnhem - Nijmegen 1996-2015 - provincie Gelderland

Masterthesis Zachte succesfactoren triplehelix-samenwerking - Jolijn van de Steeg

Masterthesis Nijmegen Talentstad - Britta Driessen

Rapport Een versterkte regio Arnhem - Nijmegen over ecosystemen - Kplusv

Bankieren voor Rijk van Nijmegen - Rabobank

Uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord

Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015 - Bureau Brussel

Rapport Circulaire economie regio Arnhem-Nijmegen - TNO

Economische barometer, q4 2016 - Radboud Universiteit, VNO-NCW en The Economic Board

Energierapport transitie naar duurzaam - Ministerie EZ

Vastgestelde economische koers - gemeente Arnhem

Provinciale economische verkenning 2016-2020 - provincie Gelderland

Terug naar onderzoeken en rapporten 2017 - 2018

Nationale wetenschapsagenda

Definitieve uitnodigingsagenda MIRT 2015

Publieksversie rapport agenda stad - SER

BVNL Gelderland ondernemersklimaat - Ministerie IENM

Notitie triplehelix-samenwerking

Programma New Energy Made in Arnhem 2015 - 2020

BOOST actierapport 2015 Smart Industry - Oost NL

BOOST actieagenda smart industry Oost-Nederland

Integrale MIRT - Stedelijk netwerk Arnhem - Nijmegen

Gelders Energieakkoord

Rapport Cluster Governance - Platform31