Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2022)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2022)

Wie als ondernemer goed zoekt, kan vaak profiteren van subsidies, fondsen en regelingen. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf voorbeelden daarvan op een rij, met deze keer onder andere kansen voor bedrijven met een innovatieve techniek, Nederlands-Duitse samenwerkingen en zorgorganisaties die medewerkers met post-covid langer in dienst willen houden.

 

Innovatieve technieken

Vanaf eind mei kunnen ondernemers uit Gelderland én Overijssel financiering aanvragen voor de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen. In het nieuwe subsidieprogramma ION+2 is 5,5 miljoen euro beschikbaar.

ION+2 is een vervolg op ION+, waarmee tot nu toe twaalf innovatieve Gelderse bedrijven kapitaal ophaalden. De leningen zijn bedoeld voor MKB-ondernemingen die actief zijn in innovatieve sectoren zoals agro & food, health, hightech systemen en materialen of energie en milieutechnologie, inclusief biobased economy en cross-overs tussen die sectoren. Bedrijven komen in aanmerking als ze zich richten op innovaties op het gebied van digitalisering en groen, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. De middelen van het fonds komen uit het REACT-EU programma. Oost NL treedt op als fondsmanager. Hier zijn de voorwaarden en een aanvraagformulier te vinden.

Innovatiemakelaar inhuren

Na een eerdere ronde aan het begin van dit jaar stelt de Topsector Energy wederom subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar. MKB-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van zo’n innovatiemakelaar. Zij kunnen maar liefst 80 procent van de kosten daarvan vergoed krijgen, tot een maximum van 10.000 euro, inclusief BTW.

De regeling ging half juni 2022 van start. Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt 100.000 euro en toewijzing vindt plaats via het principe ‘first come, first served’. Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en voor de aanvraagprocedure.

Samenwerken met Duitsland

Het Interreg VI-programma is van start gegaan. De financierende instanties willen daarin ook nieuwe initiatiefnemers van projecten en partners aanspreken. Het Interreg-programma Deutschland-Nederland van de EU subsidieert grensoverschrijdende projecten, waarin Duitse en Nederlandse partners samenwerken op het gebied van inhoud, organisatie, personeel en financiering.

De subsidie kan tussen de 50 en 100 procent liggen, afhankelijk van de activiteit van het project. Het regionale Interreg-programmamanagement kan ook helpen bij de zoektocht naar samenwerkingspartners in het buurland. Meer informatie is te vinden op deze site. Bedrijven met interesse kunnen mailen naar RPM@euregio.eu.

Versterking van de innovatiekracht

De programmaperiode 2021-2027 van EFRO is in volle gang. De bijbehorende website van EFRO Oost ging onlangs online.

Om de regionale economie te versterken ontvangen de Europese lidstaten subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: EFRO. EFRO Oost 2021-2027 is, als opvolger van OP Oost 2014-2020, het EFRO-subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland. Het programma moet een sterke impuls bieden voor de versterking van de innovatiekracht in de regio, het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven en bijdragen aan oplossingen voor de energietransitie.

Zorgmedewerkers met post-covid

Werkgevers kunnen vanaf half juni subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg.

De subsidieregeling bestaat uit een tijdelijke ondersteuning van de werkgever voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling. Die ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt een gedeeltelijke dekking van de kosten van de verlengde loondoorbetaling aan werknemers die tussen maart 2020 en december 2020 als gevolg van Covid-19 langdurig ziek zijn geworden. Hier is meer informatie te vinden.