Nieuw platform biedt mkb’ers ondersteuning bij innovatie en intellectueel eigendom

Nieuw platform biedt mkb’ers ondersteuning bij innovatie en intellectueel eigendom

Een aantal Nederlandse en Belgische vakorganisaties richtte een digitaal platform op om mkb’ers te ondersteunen bij octrooi en innovaties. Het platform, Create, Protect & Benefit, laat ondernemers zien dat het registreren van intellectuele eigendomsrechten een investering in de toekomst is. Dat is nodig volgens de oprichters, want mkb’ers vragen relatief weinig octrooi aan. En dat is jammer, ook zij kunnen daar wel veel baat bij hebben.

 

Onderzoek

In 2021 voerde het Europese agentschap voor de intellectuele eigendom (EUIPO) een onderzoek uit naar intellectuele eigendomsrechten. Daarvoor werden 127.000 Europese ondernemingen gevraagd naar het gebruik van octrooien, merken en modelrechten. Bij de uitkomst vielen twee zaken op. Ten eerste dat minder dan 5% van de Nederlandse mkb’ers intellectuele eigendomsrecht heeft geregistreerd. Ten tweede dat mkb-bedrijven die hun intellectuele eigendomsrechten wél hebben geregistreerd, gemiddeld 68% meer omzet per werknemer draaien.

Initiatief van Nederlandse en Belgische instanties

Deze opvallende uitkomsten waren de aanleiding om het Create, Protect & Benefit platform op te richten. Het is een initiatief van twee Nederlandse en drie Belgische organisaties: Octrooicentrum Nederland, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), de FOD Economie (Federale Overheidsdienst Economie), het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Sowalfin.

Te klein of niet technisch genoeg?

Het platform biedt (toekomstige) ondernemers ondersteuning rondom octrooi en innovaties. Ook geeft het uitleg en achtergrondinformatie. Zo denken veel bedrijven, met name mkb’ers, al snel dat hun innovatie te klein is voor een octrooi. Of dat intellectuele eigendomsrechten alleen voor hoogtechnische uitvindingen gelden. Niets is minder waar: elk zelfontwikkeld product kan beschermd worden. Van een tastbaar product tot een applicatie of een (merk)naam. Door het intellectuele eigendomsrecht te beschermen en vast te leggen, beschermt de ondernemer zijn eigen markt en investeert daar mee in de toekomst.

Test hier uw kennis over intellectuele eigendom

(tekst loopt door onder de video)

Videospeler

00:00
01:14

Wegwijzer voor verschillende aspecten van intellectueel eigendom

Create, Protect & Benefit is een lerend platform, gebaseerd op de ervaringen van andere ondernemers. Op het platform staan twaalf verschillende wegwijzers die ondernemers stap voor stap meenemen door verschillende aspecten van intellectueel eigendom. Zo zijn er wegwijzers voor het beschermen van een handelsnaam, het uiterlijk van een product, een databank, technische uitvindingen, maar ook voor software, streekproducten of computerchips.