HAN-lector Maurice Magnée over de toekomst van de zorg

HAN-lector Maurice Magnée over de toekomst van de zorg

De urgentie in zorg en welzijn is hoog. Krap een jaar heeft de werktafel Zorg en Welzijn bij elkaar gezeten, als onderdeel van het Human Capital Akkoord.
Het doel is om antwoorden te vinden op het vraagstuk: hoe houden we de zorg in de komende jaren overeind? Maurice Magnée, lector aan de HAN bij Technologie voor Gezondheid, is hoopvol.

Magnée windt er geen doekjes om: “Als we in de zorg en welzijn zo doorgaan als we nu doen, loopt het over een aantal jaar volledig in de soep. We moeten het echt anders organiseren.”

Aan de werktafel Zorg en Welzijn analyseerde hij de uitdagingen op de arbeidsmarkt, samen met vertegenwoordigers uit onderwijs, zorgaanbieders en werkgeversorganisaties in de zorg. Om vervolgens uit te komen op ambities voor de komende jaren én zelfs een menukaart voor een integrale aanpak in de regio.

Technologie in de zorg

“Onze opdracht gaat over het leven lang ontwikkelen in de zorg. Hoe kunnen we mensen voor de sector behouden? Op dit moment overweegt 40 procent van de zorgmedewerkers hun werkgever of zelfs de zorg te verlaten. De urgentie is hoog”, zegt de lector die aangeeft dat ze er aan de werktafel al snel over uit waren dat de sleutel ligt in technologie in de zorg.

De groep inventariseerde lopende initiatieven. “Dat bleken er behoorlijk veel, maar ook bleek dat we echt nog een slag kunnen maken in de regio. Veel plannen staan bijvoorbeeld op papier, maar komen niet verder. Alleen al door het verbinden van initiatieven kunnen we stappen zetten.”

‘Het zijn spannende tijden. We moeten het anders doen en dat kunnen we ook’

Werkleertraject: werkprocessen verbeteren

Met één project gebeurt dat momenteel. Het gaat om een werkleertraject waaraan vijf zorgorganisaties zich actief hebben verbonden. Maurice: “We bekijken hoe we technologie kunnen inzetten om werkprocessen in de zorg efficiënter te maken. Dat het kan, weten werkgevers wel. De vraag is hoe je het implementeert.” Binnenkort gaat de eerste groep medewerkers met de eerste e-learning van start. “Meerdere organisaties hebben al hun interesse getoond. Want echt, technologie in de zorg is op dit moment hét thema.”

Spannende tijden

De werktafel heeft meer ambities. Zoals het landelijke zorgakkoord vertalen naar een regionaal zorgakkoord. En het versterken van het netwerk in de regio en aansluiting bij het Digital Health Challenge Lab uit de Regio Deal.

Magnée is hoopvol. “Het zijn spannende tijden. We moeten het anders doen en dat kunnen we ook. Het allerbelangrijkste is dat we het samen doen. Dat we met elkaar het digitaal leren en werken zo interessant maken, dat het ook nieuwe mensen aantrekt in de zorg. Alleen zo houden we de zorg in de regio draaiende.”

Human Capital Akkoord en Werktafel Zorg en Welzijn

De werktafel Zorg en Welzijn komt voort uit het Human Capital Akkoord. Dit akkoord werd op 13 april 2023 ondertekend door de provincie Gelderland, The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de arbeidsmarktregio’s in Gelderland, ondernemers en kennisinstellingen. Met dit akkoord spreken de partijen af om samen te werken aan een productieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor tekorten in de zorg, techniek en energiesector worden aangepakt. Voor de uitvoering van het akkoord zijn werktafels opgezet. Aan de werktafels zitten vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en ondernemers.