In Lifeport is er veel aandacht voor het onderwerp Arbeidsmarkt. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven staan voor de gezamenlijke uitdaging om de huidige tekorten op te lossen. Renate Bouwman is namens The Economic Board aan het werk voor een gezamenlijke Human Capital Agenda. Samen met de andere belangrijke stakeholders zet zij zich in voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio.

 

Op dit moment is de arbeidsmarkt in Nederland niet in balans. Veel bedrijven en andere organisaties hebben grote moeite om het juiste personeel aan te trekken. Dat komt door tekorten aan personeel, maar ook door te weinig aansluiting bij de huidige beroepsbevolking op nieuwe kennis en vaardigheden. Dit leidt op termijn tot belemmering van groei en innovatiekracht van de regio.

Interactieve sessies en Human Capital Agenda

Bouwman is onder meer civic entrepreneur Arbeidsmarkt bij The Economic Board. In die rol zet Bouwman zich in voor het aantrekken en behoud van talent in de regio. Daarnaast zijn ook Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen en Activeren van onbenut arbeidspotentieel belangrijke thema’s. Deze drie komen samen in de regionale Human Capital Agenda.

Bouwman was betrokken bij de totstandkoming van de regionale Human Capital Agenda. In verschillende sessies in het najaar van 2021 kwamen belangrijke stakeholders bij elkaar om hiervoor de spreekwoordelijke eerste puzzelstukjes te leggen. Het doel hiervan is om een arbeidsmarkt te realiseren die werkt voor de regio en haar mensen. Nu die basis voor de Human Capital Agenda er ligt, is het in 2022 een kwestie van doorpakken.

De Human Capital Agenda heeft twee belangrijke doelen. Een daarvan is om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De andere is om de regio zichtbaar te maken als aantrekkelijke regio voor talent. Dit gebeurt in een gezamenlijke aanpak om versnippering aan projecten te voorkomen. De provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board slaan de handen hiervoor ineen.

De partijen zetten door middel van de Human Capital Agenda de koers uit voor de komende vier jaar. Bouwman: “De belangrijkste uitdaging is om vanuit deze agenda te komen tot een concrete invulling. Denk daarbij aan het opstellen van doelstellingen, projecten voor de regio en ook financiering.”

Human Capital Akkoord

De Human Capital Agenda is een leidraad voor de toekomstige acties op het gebied van Arbeidsmarkt, zoals het Human Capital Akkoord 2022-2025. In de uitwerking van dit akkoord is het aantrekken van financiering van groot belang. Deze wordt gebruikt voor projecten die zorgen voor een goede en evenwichtige arbeidsmarkt.

Bouwman: “Bij het Human Capital Akkoord haken kennisinstellingen en bedrijven aan bij projecten en financiering. Dan gaan we de komende jaren met elkaar werken aan het versterken van de regionale arbeidsmarkt, met die specifieke projecten.”

Lifeport Welcome Center

Een ander belangrijke ontwikkeling in de regio op het gebied van Arbeidsmarkt is de ontwikkeling van een Lifeport Welcome Center. Op deze locatie komen expats en internationale studenten in aanraking met hetgeen de regio te bieden heeft. Ook krijgen zij hier hulp met vraagstukken rond werken, studeren en wonen in de regio.

Verder biedt zo’n welkomstcentrum veel toegevoegde waarde voor mkb’ers in de regio. Bedrijven kunnen hier namelijk ook terecht voor vragen of ondersteuning rond het aannemen van internationaal personeel.

Lifeport is… Arbeidsmarkt

In 2022 blijft Arbeidsmarkt dus onverminderd belangrijk in Lifeport. Naast de ontwikkelingen voor de Human Capital Agenda en het Lifeport Welcome Center staat er op dit onderwerp nog een hoop meer te gebeuren. Bent u benieuwd wat dat allemaal is? Blijf dan op de hoogte via onze online kanalen: