Eerste studenten geholpen met Lifeport Scholarship

Eerste studenten geholpen met Lifeport Scholarship

Eerste studenten geholpen met Lifeport Scholarship

Studenten in de regio Arnhem Nijmegen die afkomstig zijn uit crisisgebieden komen in aanmerking voor hulp. Aan het begin van het nieuwe studiejaar ontvingen de eerste vijf studenten een Lifeport Scholarship. Dit scholarship heeft als doel studenten uit getroffen gebieden hun studie te laten voortzetten en afronden bij een van de kennisinstellingen in onze regio. Daarvoor krijgen ze een bijdrage in het levensonderhoud. In geval van een financiële noodsituatie, betrekking hebbend op de onmiddellijke voortzetting van de studie en gerelateerd aan activiteiten voor de studie, kan een student uit de doelgroep een beroep doen op de Lifeport Scholarship. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal € 5.000 in de vorm van een gift per academisch jaar (voor levensonderhoud).

Hulp voor studenten uit conflictgebieden

Met de oorlog in Oekraïne ontstonden acute problemen voor studenten uit Oekraïne, Belarus en Rusland die studeren in Nederland. Studenten die hier al woonden om te werken aan hun toekomst in de internationale economie. Om die hele grote zorg over de voortgang van hun studie aan te pakken, riep The Economic Board het Lifeport Scholarship in het leven.
Het conflict tussen Rusland en Oekraïne was de aanleiding, maar de problematiek is natuurlijk breder. Met het Lifeport Scholarship helpen we studenten uit alle conflictgebieden met een bijdrage in het levensonderhoud.

Eén van de studenten die inmiddels een steuntje in de rug heeft gekregen is Soe uit Myanmar. Hij studeert aan de HAN en zit inmiddels in zijn laatste jaar van de International School of Business: “Sinds de coup in Myanmar is geld ongeveer de helft minder waar geworden. Daarnaast moeten mijn ouders soms veel moeite doen om het aan mij over te kunnen maken. Dankzij het bedrag van het Lifeport Scholarship heb ik nu tenminste iets achter de hand als dat overmaken bijvoorbeeld niet lukt.”

Slimme ambitieuze mensen met lef

Rob Verhofstad, voorzitter college van bestuur HAN University of Applied Sciences: ”Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze studenten te helpen en we kúnnen hier ook wat mee. We hebben als regio zoveel te bieden, maar ook veel te winnen. We hebben het over hbo- en universitaire studenten. Slimme, ambitieuze mensen die het lef en de drive hebben gehad om naar Nederland te komen om te studeren. Belangrijk is dat zij die op dit moment in onze regio studeren (aan de HAN, Radboud Universiteit, ArtEZ of Hogeschool van Hall Larenstein) hun studie kunnen afronden, ondanks de crisissen in hun thuisland.”

Human Capital van de toekomst

Jan van Dellen, directeur The Economic Board: “Binnen The Economic Board werken we nauw samen met ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Arnhem-Nijmegen. Eén van onze belangrijkste doelen is het aantrekken en behouden van (internationaal)  talent in onze regio. Ik ben dan ook ontzettend blij met de positieve reactie van onze partners in de Economic Board, zoals CCV Group en NXP, die het Lifeport Scholarship al financieel ondersteunen.”

Deelnemen met je bedrijf?

Het Lifeport Scholarship wordt ingezet om studenten, afkomstig uit conflictgebieden en studerend aan één van de onderwijsinstellingen in onze regio, te helpen. We vragen ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen om deze studenten te ondersteunen. Dit kan door een financiële bijdrage te leveren maar ook door het aanbieden van betaalde stages of (bij)banen.  Wil je ook een bijdrage leveren aan het Lifeport Scholarship, meld je dan aan via info@lifeportscholarship.com

Artikel in de Gelderlander