Een leven lang ontwikkelen in Lifeport

Een leven lang ontwikkelen in Lifeport

‘Een leven lang ontwikkelen’ is één van de drie speerpunten van de gloednieuwe Human Capital Agenda die de provincie Gelderlandde Groene Metropoolregio en The Economic Board samen opstelden. Renate Bouwman, civic entrepreneur Arbeidsmarkt bij The Economic Board, vertelt waarom bij-, om- en herscholen juist nu extreem belangrijk is.

“Er liggen transities op het gebied van energie, digitalisering en circulariteit voor ons”, begint Bouwman haar verhaal. “Als je daarin je doelen wilt halen, als land of als regio, heb je mensen nodig met de juiste vaardigheden. Anders kun je niet innoveren, hoe mooi je plannen ook zijn. Tegelijkertijd schreeuwen werkgevers in bijna alle sectoren om goed personeel. Er zijn veel meer vacatures dan beschikbare mensen. Er ontstaan tekorten omdat er meer mensen uitstromen dan instromen. Dat zien we bij allerlei bedrijven, maar zeker in de sectoren waarin we ons als regio willen onderscheiden: energie, zorg en hightech en food.”

Vaardigheden

Het tekort is zó groot, dat het niet is aan te vullen vanuit het onderwijs alleen, geeft Bouwman aan. “De oplossing moet voor een groot deel vanuit de werkenden komen. Dat zijn in deze regio meer dan 350.000 personen. Het bij-, om- en herscholen van die groep is nu heel belangrijk.”

Daar komt bij dat de arbeidsmarkt verandert. Er verdwijnen banen, maar daar komen nieuwe voor terug. “Om die reden moet je meer gaan kijken naar vaardigheden en minder naar alleen diploma’s.” Digitale kennis is zo’n vaardigheid. “Dat is bij bijna elk beroep nodig en wordt alleen maar belangrijker. We moeten mensen daarin scholen om ervoor te zorgen dat ze hun werk goed kunnen blijven doen.”

“Daarnaast ontstaan er tot 2030 ongeveer 15.000 nieuwe banen door de energietransitie, iets waar we als regio op moeten anticiperen”, vervolgt ze. “Ook die mensen moeten voor een groot deel uit de beroepsbevolking komen.”

Projecten

De tijd van praten en plannen maken is voorbij, er is nu actie nodig, vindt Bouwman. “We organiseren projecten en brengen die onder de aandacht. Ook zorgen we voor financiering. Die moet niet alleen vanuit de provincie komen, maar ook vanuit het Rijk, Europa, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Triple helix, dus.”

Lifeport leert door

Er komen steeds meer projecten. Bouwman noemt ‘Lifeport leert door’, een initiatief van de provincie, de stichting Gak en The Economic Board. “Dat is gericht op het stimuleren van ‘Een leven lang ontwikkelen’ bij MKB-werkgevers. Er komt een theatershow om werkgevers te laten zien hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Ook kunnen ze trainingen volgen met een VR-bril. Daarin leren ze om het gesprek met een medewerker hierover aan te gaan. Er komt een toolbox, met onder meer gesprekskaarten, en een magazine. We merken dat het een moeilijk onderwerp is om bespreekbaar te maken, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Er wordt aan beide kanten ook nog te weinig prioriteit aan gegeven.”

Plug in and play

Een ander project heet ‘Plug in and play’. Bouwman: “Daarbij gaat het om het opleiden en herscholen van mensen voor de energiesector. De energiehub Connectr speelt daarin een centrale rol. Deze probereert studenten, werkzoekenden én werkenden bij- of om te scholen voor de energietransitie. Zo is er een project met statushouders. Ook organiseert Connectr stages voor jongeren om kennis te maken met de sector en omscholingstrajecten voor bijvoorbeeld servicemonteurs om laadpalen te kunnen onderhouden. Dat is precies wat we bedoelen met ‘Een leven lang ontwikkelen’.”